Blisko! – Festival kamerne muzike

Stefan Milenković predstavlja: BLISKO! Festival zajedničkog muziciranja sa nekim od najprepoznatljivijih imena kamerne scene danas. Stvoren u duhu intimnog i neposrednog muzičkog stvaralaštva - ali i visoke energije, komunikacije i Bliskog! susreta sa izvođačima na sceni – čućete neka od najlepših i najzahtevnijih dela klasičnog repertoara kamerne muzike. Stefan Milenković…

Datum:
25.08.2022
Vreme:
21:00
Kategorija:
Koncert
Organizator:

25.novembar – KONCERT  u 20:00 

Program:

J. Brams: Trio za violinu, hornu i klavir u Es-duru, op.40

K. Penderecki: Sekstet za klarinet, hornu, violinu, violu, violončelo i klavir 

 

Stefan Milenković, violina

Radovan Vlatković, horna

Jožef Bisak, viola

Dmitry Kouzov, violončelo

Ognjen Popović, klarinet

Radovan Vlatković, horna

Lidija Bizijak, klavir