1

Blisko! – Festival kamerne muzike

Stefan Milenković predstavlja: BLISKO! Festival zajedničkog muziciranja sa nekim od najprepoznatljivijih imena kamerne scene danas. Stvoren u duhu intimnog i neposrednog muzičkog stvaralaštva - ali i visoke energije, komunikacije i Bliskog! susreta sa izvođačima na sceni – čućete neka od najlepših i najzahtevnijih dela klasičnog repertoara kamerne muzike. Stefan Milenković…

Datum:
23.11.2022
Vreme:
21:00
Kategorija:
Koncert
Organizator:
none
1

23. Novembar – KONCERT u 20:00

Program:

F.Šubert: Sonatina za violinu i klavir, br. 1, D-dur, op.137, D. 384  

V.A.Mocart: Kvintet za hornu, violinu, dve viole, i violončelo  u Es-duru, K.407/386c

Erne fon  Dohnanji:Sekstet, op.37, C-dur  (1935) 

 

Stefan Milenković, violina

Jožef Bisak, viola 

Guy Ben-Ziony, viola 

Dmitry Kouzov, violončelo 

Ognjen Popović, klarinet

Radovan Vlatković, horna  

Lidija Bizijak, klavir