Blisko! – Festival kamerne muzike – EPK fest!

Stefan Milenković predstavlja: BLISKO! Festival zajedničkog muziciranja sa nekim od najprepoznatljivijih imena kamerne scene danas. Stvoren u duhu intimnog i neposrednog muzičkog stvaralaštva - ali i visoke energije, komunikacije i Bliskog! susreta sa izvođačima na sceni – čućete neka od najlepših i najzahtevnijih dela klasičnog repertoara kamerne muzike. Stefan Milenković…

Datum:
26.11.2022
Vreme:
18:00
Kategorija:
Koncert
Organizator:
none

Program:
A.Pjacola: Istorija tanga
J.S.Bah: Sonata za klavir i violinu, br. 4, C-mol, BWV 1017
L.V.Betoven: Gudački kvartet u C-molu, op.18, br.4
Stefan Milenković, violina
Valentina Danelon, violina
Guy Ben-Ziony, viola
Marko Miletić, violončelo
Marko Hatlak, harmonika