Blisko! – Festival kamerne muzike – String fest!

Stefan Milenković predstavlja: BLISKO! Festival zajedničkog muziciranja sa nekim od najprepoznatljivijih imena kamerne scene danas. Stvoren u duhu intimnog i neposrednog muzičkog stvaralaštva - ali i visoke energije, komunikacije i Bliskog! susreta sa izvođačima na sceni – čućete neka od najlepših i najzahtevnijih dela klasičnog repertoara kamerne muzike. Stefan Milenković…

Datum:
24.11.2022
Vreme:
19:00
Kategorija:
Koncert
Organizator:
none

V.A.Mocart: Duo za violinu i violu u G-duru, K.423

G.F.Teleman: Koncert za 4 violine, D-dur, TWV 40:202

F.Mendelson: Gudački oktet, Es-dur, op.20

Stefan Milenković, violina

Robert Lakatoš, violina

Sofija Glavičić, violina

Olivera Mitrović, violina

Guy Ben-Ziony, viola

Jožef Bisak, viola

Dmitry Kouzov, violončelo

Marko Miletić, violončelo